Multimedia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Z myślą o uczniach ze SPE, podczas tworzenia programów multimedialnych, uwzględniliśmy elementy takie, jak: 

  • szata graficzna, 
  • wysokość elementów na ekranie,
  • lektora (dla uczniów niedosłyszących),
  • możliwość powiększenia liter ( dla uczniów niedowidzących), 
  • wytyczne WCAG (kontrasty)
  • panel nawigujący dla nauczyciela. 
  • zadania uwzględniające stopień trudności - również dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wraz z ekspertami w swoich dziedzinach przystosowujemy materiały edukacyjne do potrzeb osób z różnorodnymi dysfunkcjami.

 

 

 

Back to blog