Cyfrowe materiały edukacyjne dla zrównoważonej edukacji tekstylnej

Celem projektu jest zintegrowanie technologii z kursami, aby zaangażować uczniów w doświadczenia edukacyjne, niezależnie od tego, czy uczą się w klasie, czy zdalnie. Projekt bada potencjał wirtualnej rzeczywistości (VR) w pogłębianiu zrozumienia i zwiększaniu zaangażowania uczniów poprzez eliminację ekranu i umieszczenie uczniów w rzeczywistych sytuacjach dzięki wykorzystaniu wideo VR 360.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

01.06.2021-31.05.2023 r.

Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Sektor: Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

Lider projektu:

Ege University, Turcja

Partnerzy:

Yaşar University, Turcja

Eduexpert sp. z o.o., Polska

ETN School s.r.l., Włochy

Alanya Hamdullah Emin Pasa University, Turcja

Unıversıtatea Dın Pıtestı, Rumunia

Cel projektu:

Celem projektu jest zintegrowanie technologii z kursami, aby zaangażować uczniów w doświadczenia edukacyjne, niezależnie od tego, czy uczą się w klasie, czy zdalnie. Projekt bada potencjał wirtualnej rzeczywistości (VR) w pogłębianiu zrozumienia i zwiększaniu zaangażowania uczniów poprzez eliminację ekranu i umieszczenie uczniów w rzeczywistych sytuacjach dzięki wykorzystaniu wideo VR 360.

Opracowane zostaną nowe materiały dydaktyczne z myślą o nauczaniu na odległość na temat produkcji tekstyliów na różnych etapach produkcji, od włókien po odzież. Moduły będą pomocne zarówno uczniom zawodowym, jak i nowym pracownikom w sektorze tekstylnym, aby skrócić czas wdrażania nowych pracowników poprzez połączenie immersyjnych technologii i inspirujących treści pedagogicznych w celu uzyskania najlepszych wyników w nauce. Projekt obejmie również możliwe problemy podczas produkcji i zaoferuje różne możliwości do wykorzystania w nauczaniu na odległość.

 „Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Powrót do blogu