Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej pozwoli wykorzystać synergię różnorodności każdego z krajów uczestniczących w zakresie podnoszenia kompetencji bezpiecznego korzystania z sieci i mediów społecznościowych, z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym zakresie.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

01.07. 2019 -30.06.2020

MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nazwa projektu:

Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Akcja: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

Partnerzy:

  • POWSZECHNA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA „POMERANIA” w CHOJNICACH Polska – Partner wiodący
  • LESYA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN NATIONAL UNIVERSITY Ukraina
  • ALANYA HAMDULLAH EMIN PASA UNIVERSITESI Turcja
  • EDUEXPERT SP. Z O.O. Polska

Cel projektu:

Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań u młodzieży w wieku 19-24 lata w zakresie korzystania z mediów społecznościowych.

Opis projektu:

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej pozwoli wykorzystać synergię różnorodności każdego z krajów uczestniczących w zakresie podnoszenia kompetencji bezpiecznego korzystania z sieci i mediów społecznościowych, z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym zakresie.

Czas realizacji:

01.07. 2019 -30.06.2020

Strona projektu: www.pomeraniachojnice.edu.pl/projekty/

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”
Powrót do blogu