Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar I

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 54 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 218 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od  01.01.2020 do 31.01.2022 Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru II – Język niemiecki I przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

TYP PROJEKTU

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.01.2020 do 31.01.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 888 680,00

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 54 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 218 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 31.01.2022 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego dla obszaru I obejmującego branże:
1. Branża fryzjersko-kosmetyczna
2. Branża przemysłu mody
3. Branża poligraficzna
4. Branża audiowizualna
5. Branża ekonomiczno-administracyjna
6. Branża handlowa
7. Branża opieki zdrowotnej
8. Branża pomocy społecznej
9. Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Grupa docelowa:

 • Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,
 • Placówki kształcenia ustawicznego,
 • Organy je prowadzące,
 • Kadra szkół i placówek.

Działania w projekcie:

 • Udzielenie 54 grantów,
 • Opracowanie 54 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 218 programów kursów umiejętności zawodowych,
 • Ocena programów przez ekspertów wskazanych przez IP,
 • Publikacja opracowanych programów.

Terminy naborów:

 • Nabór I: 29.04.2020 – 15.05.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

 • Nabór II: 25.05.2020 – 12.06.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

 • Nabór III: 06.07.2020 – 31.07.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

 • Nabór IV: 10.09.2020-09.10.2020

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 888 680,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2020 do 31.01.2022

Nazwa Beneficjenta:

 • Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń
 • Politechnika Łódzka
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Załączniki do pobrania:

Obszar I:

– Regulamin Przedsięwzięcia Grantowego
– Wniosek o udzielenie grantu
– Załącznik nr 1 do wniosku
– Załącznik nr 2 do wniosku
– Załącznik nr 3 do wniosku
– Załącznik nr 4 do wniosku
– Załącznik nr 5 do wniosku
– Załącznik nr 8 do wniosku
– Załącznik nr 10 – Metodologia_opracowania_programow_nauczania
– lista kwalifikacji

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

Powrót do blogu