Sektorowa Rama Kwalifikacyjna

W roku 2015 zostaliśmy współautorami Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży IT opracowanej na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Na jej podstawie opracowano 5 pierwszych ram: bankową IT, telekomunikacji, sportu oraz turystyki. „Sektorowa Rama Kwalifikacyjna” zawiera opis umiejętności, wiedzy i kompetencji, ważnych dla pracowników branż, powiązanych z Polską Ramą Kwalifikacji.

TYP PROJEKTU

Ogólnopolski, edukacja IT

ZAKRES DZIAŁAŃ

Współautorstwo Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży IT

DATY

2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Ibe.png

Powrót do blogu