Techniczne opracowanie treści e-learningowych, multimediów, otwartych zasobów edukacyjnych i wytycznych dla Izby Przemysłowo-Handlowo Ziemi Radomskiej

Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Edukacja (Komponent III), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

https://radomskibiznes.pl/skills4ami

okres realizacji: 01.01.2022 – 31.08.2023 r.

Lider: Izba Przemysłowo-Handlowo Ziemi Radomskiej

Partner: Eduexpert

Cel główny:

Rozwój nowoczesnej platformy edukacyjnej wspierającej młodzież w wyborze kariery zawodowej związanej z branżą techniczną

Cele pośrednie:

  •  Analiza i diagnoza kluczowych luk kompetencyjnych młodzieży uczącej się w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego.
  • Opracowanie treści edukacyjnych szkoleń pozaformalnych uwzględniających wymagania rynku branży metalowej.
  • Rozwój kompetencji zawodowych i mobilności edukacyjnej nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego oraz doradców zawodowych.
  •  Promocja kształcenia dualnego i wzmocnienie współpracy między szkołami a przedsiębiorcami.

 Eduexpert jest odpowiedzialny za techniczne opracowanie treści e-learningowych, multimediów, otwartych zasobów edukacyjnych i wytycznych,  uwzględniających wymagania rynku branży metalowej.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 117 000 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Powrót do blogu