• Typ projektu

  Projekt realizowany w ramach Programu Edukacja (Komponent III), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2022 – 31.08.2023

 • Wartość projektu

  129 800,00 Euro

Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy w Polsce.

więcej

Operator projektu:

FRSE • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2022 do 31.05.2023

 • Wartość projektu

  808 000,00 PLN

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży rybackiej i branży transportu wodnego OBSZAR X

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 8 zawodów szkolnictwa branżowego (branża rybacka i branża transportu wodnego), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 17 programami ich nauczania we współpracy z pracodawcami i związkami pracodawców.

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2022 do 31.05.2023

 • Wartość projektu

  1 578 360,00 PLN

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży opieki zdrowotnej OBSZAR VIII

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 19 zawodów szkolnictwa branżowego (branża opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z 33 programami ich nauczania we współpracy z pracodawcami i związkami pracodawców.logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.06.2021-31.05.2023 r.

Cyfrowe materiały edukacyjne dla zrównoważonej edukacji tekstylnej

Celem projektu jest zintegrowanie technologii z kursami, aby zaangażować uczniów w doświadczenia edukacyjne, niezależnie od tego, czy uczą się w klasie, czy zdalnie. Projekt bada potencjał wirtualnej rzeczywistości (VR) w pogłębianiu zrozumienia i zwiększaniu zaangażowania uczniów poprzez eliminację ekranu i umieszczenie uczniów w rzeczywistych sytuacjach dzięki wykorzystaniu wideo VR 360.

więcej

logotyp projektulogotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.04.2021-30.06.2023 r.

Aktywna kobieta – modelowe rozwiązania w zakresie przygotowania do pracy zdalnej

Głównym celem projektu jest aktywizacja kobiet poprzez wskazanie im modelowych rozwiązań w zakresie przygotowania do pracy zdalnej w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2023 r. Poprzez wsparcie w postaci szkoleń e-learningowych, webinarów oraz przygotowanie samouczka do nauki pracy zdalnej – poradnika praktycznego z lektorem przez partnerów z Polski, Cypru, Rumunii i Turcji.

więcej

erasmus


logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2021 do 30.06.2023

 • Wartość projektu

  11 045 419,00 PLN

Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego w obszarze branż: górniczo-wiertniczej i metalurgicznej, w oparciu o multimedialne e-materiały dydaktyczne stworzone w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023 r., udostępnione na ogólnopolskim, dostępnym bezpłatnie portalu epodreczniki.pl.

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2021 do 3o.06.2023

 • Wartość projektu

  6 394 036,00 PLN

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – biologia, przyroda, chemia i geografia

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze biologii, przyrody, chemii i geografii, w oparciu o e-materiały dydaktyczne stworzone (217 nowych e-materiałów) i zaktualizowane (542 e-materiały) w okresie od 01.01.2021 do 3o.06.2023.

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2021 do 30.06.2023

 • Wartość projektu

  3 011 482,00 PLN

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze fizyki, matematyki i informatyki, w oparciu o e-materiały dydaktyczne stworzone (109 nowych e-materiałów) i zaktualizowane (855 e-materiałów) w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023.

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2021 do 30.06.2023

 • Wartość projektu

  11 927 476,00 PLN

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru I – Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym I rozszerzonym)

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka angielskiego w oparciu o 937 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023 .

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2021 do 30.06.2023

 • Wartość projektu

  5 358 518,00 zł

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka francuskiego w oparciu o 400 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023.

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.03.2021 do 30.06.2023

 • Wartość projektu

  5 364 700,00 zł

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) - obszar V

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.03.2021 do 30.06.2023, 400 e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (obszar V), w tym 120 do szkoły podstawowej klasy VII-VIII i 280 do szkoły ponadpodstawowej: liceum/technikum oraz dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2021 do 30.06.2023

 • Wartość projektu

  5 231 350,00 zł

Opracowanie i aktualizacja e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej – obszar VI

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023, 222 e-materiałów dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej (obszar VI) oraz aktualizacja 502 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2021 do 30.06.2023

 • Wartość projektu

  11 674 080,00 zł

Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i leśnej”

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 72 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023 zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę ogrodniczą, rolno-hodowlaną oraz leśną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2021 do 30.06.2023

 • Wartość projektu

  4 679 350,00 zł

E-materiały do kształcenia zawodowego: obszar III – e-materiały dla branży: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 34 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od od 01.01.2021 do 30.06.2023 w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę handlową oraz ekonomiczno-administracyjną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.01.2021 do 30.06.2023

 • Wartość projektu

  11 927 476,00 zł

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru II – Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I – III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym I rozszerzonym)

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka niemieckiego w oparciu o 937 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023.

więcej

logotypy unijne • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.12.2020 – 30.04.2023

Profesjonalizacja Psychologiczna Kadry Nauczycielskiej

Celem projektu jest wypracowanie modelowego systemu wsparcia psychologicznego oraz rozwoju zawodowego w tym zakresie dla nauczycieli w okresie 01.12.2020 – 30.04.2023 przez partnerów z Polski, Słowacji i Cypru. Projekt dedykowany jest dla nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.erasmus

 • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.10.2020 do 29.10.2022

 • Wartość projektu

  2 399 302,50 zł

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru VI: Języki obce nowożytne III etap edukacyjny

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

erasmus • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.10.2020 do 29.07.2022

 • Wartość projektu

  1 198 800,00 zł

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru V: Języki obce nowożytne II etap edukacyjny

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

erasmus • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.12.2020 do 28.02.2023

 • Wartość projektu

  1 619 640,00 zł

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru IV: Przedmioty przyrodnicze

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

erasmus • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.11.2020 do 28.02.2023

 • Wartość projektu

  1 439 340,00 zł

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru III: Przedmioty matematyczne

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

erasmus • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.11.2020 do 29.09.2022

 • Wartość projektu

  1 787 940,00 zł

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru II: Przedmioty humanistyczne i artystyczne

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

erasmus • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 01.10.2020 do 29.08.2022

 • Wartość projektu

  1 551 840,00 zł

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wraz z językami obcymi

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10: Wysoka jakość systemu oświatyerasmus • Typ projektu

  Projekt realizowany w ramach Programu Edukacja (Komponent IV), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.08.2020-01.06.2022 r.

 • Wartość projektu

  127 823 euro

Projekt Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja

Celem głównym projektu jest opracowanie 3 innowacyjnych gier dla dzieci młodzieży z elementami grywalizacji i game-based-learning. Gry edukacyjne będą bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym szkołom do samodzielnego wydruku z ogólnodostępnej strony internetowej.

więcej • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2020 - 31.10.2023

 • Wartość projektu

  2 034 684,00 zł

Pomerania uczelnia dostępna

Celem głównym projektu jest wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności i podniesienie jakości nauczania osób z niepełnosprawnościami przez 1 szkołę wyższą, tj. Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną "Pomerania", w okresie do 31.10.2023 r.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2020 - 31.03.2022

 • Wartość projektu

  1 990 920,00 zł


Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar IV

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 57 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 220 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2022 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2020 - 31.03.2022

 • Wartość projektu:

  1 888 680,00


Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar I

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 54 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 218 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2022 Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru II – Język niemiecki I przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt realizowany w ramach: Regionalnego PO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  III 2020 – IV 2021

Rozwój działalności eksportowej produktu "Maths in use - first steps" na rynkach zagranicznych

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Cel projektu:
CEL 1 – Przygotowanie produktu i Spółki do procesu internacjonalizacji
CEL 2 – Przygotowanie marketingu Spółki do procesu internacjonalizacji
CEL 3 – Promocja Spółki i produktów na nowych rynkach docelowych

Grantobiorca: Eduexpert Sp. z o.o.

 • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.07. 2019 -30.06.2020

Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej pozwoli wykorzystać synergię różnorodności każdego z krajów uczestniczących w zakresie podnoszenia kompetencji bezpiecznego korzystania z sieci i mediów społecznościowych, z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym zakresie.

więcej

erasmus

 • Typ projektu

  Sektorowe ramy kwalifikacyjne

 • Zakres działań

  Pilotażowe wdrożenie sektorowej ramy kwalifikacyjnej dla sektora przemysłu mody w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych

 • Data:

  01.02.2019-31.08.2019

Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (w podziale na 3 części)”. Znak sprawy: IBE/46/2018- część 3 Przemysł mody

Pilotaż Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Mody miał na celu zweryfikowanie realnych i potencjalnych korzyści oraz barier związanych z procesem implementacji SRK PM w branży. Zgromadzone w ramach realizacji pilotażu informacje przyczyniły się do opracowania rekomendacji w zakresie możliwości w przyszłości wdrożenia ramy sektorowej w kolejnych firmach i przedsiębiorstwach.

Rama kwalifikacji dla sektora mody - raport końcowy
Rama kwalifikacji dla sektora mody - raport końcowy (wersja do druku)

 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 • Zakres działań

  Opracowanie strategii internacjonalizacji

 • Data:

  22.05.2019 – 20.07.2019 r.

 • Wartość projektu

  24 600,00 zł

Strategia internacjonalizacji firmy Eduexpert sp. z o.o.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w ramach Działania: 1.5: Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie Wnioskodawcy do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.

logotypy_UE
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń”

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.04.2019 – 31.12.2019

Opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnych multimedialnych pakietów edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentów

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w ramach Działania: 1.2: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Celem głównym projektu jest opracowanie w wyniku prac B+R koncepcji innowacyjnych narzędzi dydaktycznych do realizacji eksperymentów dla szkół, nauczycieli i uczniów.

więcej

logotypy_UE
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2019 - 31.03.2021


Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

logo UE
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2019 - 31.03.2021


Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

logotypy unijne
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2019 - 31.03.2021


Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

logo UE
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2019 - 31.03.2021


Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

logotypy unijne
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2019 - 31.03.2021


Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

więcej

logotypy
 • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  do 30.04.2020 r.

Projekt CLIL-VET

Projekt będzie poświęcony poprawie kompetencji językowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wdrożenie modelu CLIL-VET i jego dalszej oceny. Ponadto w procesie szkolenia nauczycieli szkół zawodowych rozszerzone zostaną otwarte zasoby edukacyjne (OER), a dostęp do nich będzie promowany, a tym samym wspierane będzie nauczanie oparte na ICT. Projekt ma na celu przede wszystkim wspieranie promocji wysokiej jakości edukacji językowej w szkołach zawodowych. Celem jest promowanie poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wprowadzenie elementów zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego do szkół zawodowych.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.06.2017- 31.03.2018


E-materiały dydaktyczne dotyczące kształcenia ogólnego dla grupy nr 4

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.02.2017 -31.10.2018

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów ekonomiczno-administracyjno-biurowych oraz transportowo-spedycyjno-logistycznych

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

więcej

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.02.2017 -31.10.2018

  uk

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

więcej

ezasoby

erasmus
 • Typ projektu

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.02.2017 -31.10.2018

  uk

E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

więcej

FE
 • Typ działalności:

  Wydawnicza

 • Zakres działań:

  Wydanie produktów multimedialnych

 • Data:

  2017 r.

„Matematyka bez reszty pierwsze kroki” to multimedialny produkt edukacyjny dla placówek przedszkolnych, przeznaczony do wprowadzania zagadnień matematyczno-przyrodniczych w edukacji przedszkolnej. Zawiera pakiet ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy do szybkiego i efektywnego wykorzystania podczas zabaw w grupie przedszkolnej. Całość jest dostosowana do podstawy programowej i umożliwia pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
więcej


Partner technologiczny: Logo Made in Media

 • Typ działalności:

  Wydawnicza

 • Zakres działań:

  Wydanie produktów multimedialnych

 • Data:

  2017 r.

„Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” to program multimedialny w pełni przystosowany do pracy z dziećmi w placówce przedszkolnej - w tym do pracy z tablicą interaktywną. Poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę dydaktyczną pozwala swobodnie wprowadzać zagadnienia edukacyjne ciekawie i nowocześnie. Konstrukcja programu multimedialnego i obudowa dydaktyczna uwzględniają pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polecenia są czytane przez lektora, a grafiki są atrakcyjne i stonowane, dzięki czemu rozwiązywanie zadań na tablicy interaktywnej jest efektywne i ciekawe dla całej klasy. Część zadań przygotowana jest w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie ćwiczą słownictwo i wymowę.
więcej


Partner technologiczny: Logo Made in Media
 • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.10. 2016 -30.09.2017

Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości - projekty edukacyjne młodzieży.
Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Młodzieży szkolnej potrzebna jest wiedza, która przygotuje młodych ludzi do rozwijania świadomości w zakresie wielokulturowości w obliczu zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie, która pomoże młodzieży w kształtowaniu umiejętności życia w wielokulturowym społeczeństwie, asymilacji i pokonaniu barier, uprzedzeń w wyborze swojej drogi edukacyjnej lub zawodowej. Zaangażowanie partnerów międzynarodowych z Wielkiej Brytanii i Słowacji pozwoli na opracowanie produktów, będą użyteczne dla odbiorców bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej mobilności edukacyjnej i zawodowej ma ogromne znaczenie.erasmus

 • Typ projektu

  Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.09.2016 -31.08.2018

  erasmus liczby

Wybieram świadomie - nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery
Młodzieży szkolnej potrzebna jest wiedza, która pozwoli im podjąć właściwe decyzje dotyczące dalszego kształcenia, przygotuje młodych ludzi do rozwijania kompetencji kluczowych, rozpoznania własnych potrzeb, umiejętności oraz możliwości jakie daje współczesny system edukacji, pomoże w kształtowaniu umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w budowaniu własnej drogi edukacyjnej i zawodowej. Zaangażowanie partnerów międzynarodowych z Wielkiej Brytanii i Włoch pozwoli na opracowanie produktów, które będą użyteczne dla odbiorców bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej mobilności edukacyjnej i zawodowej ma ogromne znaczenie.

więcej

erasmus erasmus
 • Typ projektu

  Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  12.09.2016-18.11.2016

Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości

Projekt zakłada opracowanie publikacji elektronicznej polsko-ukraińskiej w postaci gry interaktywnej opracowanej merytorycznie przez młodzież obu krajów o tematyce łączącej historię, tradycję i kulturę Polski i Ukrainy. Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod pracy tj.gry, zabawy, warsztaty integracyjne, animacje językowe, gry symulacyjne młodzi ludzie odkryją swoją wspólną historię, korzenie, nauczą się budować wspólne relacje, które staną się podstawą do stworzenia publikacji elektronicznej. Przygotowując materiały do publikacji elektronicznej młodzież zaktywizuje się i zaplanuje działania służące generowaniu ciekawych inicjatyw na rzecz otoczenia. Pracując i bawiąc się jednocześnie w międzynarodowych zespołach pobudzi własną pomysłowość i kreatywność, czego efektem będzie publikacja elektroniczna dotycząca wspólnych korzeni, historii oraz budowania współczesnych relacji.

więcej

logo_frse logo_pol_uk logo-fundacja

 • Typ działalności:

  Wydawnicza

 • Zakres działań:

  Wydanie produktów multimedialnych

 • Data:

  2016 r.

Po wielu miesiącach przygotowań i procesu produkcji prezentujemy Państwu najnowsze produkty multimedialne naszego wydawnictwa: "Matematyka bez reszty" oraz "Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej"


"Matematyka bez reszty" to trzyczęściowy multimedialny produkt edukacyjny, przeznaczony do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera pakiet ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy do szybkiego i efektywnego wykorzystania podczas zajęć szkolnych. Program obejmuje trzy części, odpowiadające zakresem tematycznym klasom 1-3 – całość jest dostosowana do podstawy programowej i umożliwia pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej


Partner technologiczny: Logo Made in Media
 • Typ działalności:

  Wydawnicza

 • Zakres działań:

  Wydanie produktów multimedialnych

 • Data:

  2016 r."Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” to program multimedialny zawierający opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy w każdej części. Poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę dydaktyczną pozwala swobodnie realizować założenia podstawy programowej. Obsługa programu jest intuicyjna. Wszystkie elementy zaprojektowane są tak, aby ułatwić nauczycielowi pracę. Elementy aktywne w grach są zawsze na wysokości dostępnej dla dziecka – nie wymagają pomocy ze strony nauczyciela. Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy - do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe. więcejPropozycja zajęć z produktu Metoda projektu


Partner technologiczny: Logo Made in Media
 • Typ projektu

  Regionalny, edukacyjny

 • Zakres działań

  Szkolenia

 • Data:

  2015 r.


Z końcem grudnia 2015 zakończyliśmy projekt w ramach którego realizowaliśmy szkolenia „Strategia bezpieczeństwa dla ucznia”, w ramach rządowego programu „Bezpieczna szkoła” na terenie województwa wielkopolskiego. Przeprowadziliśmy w 3 gimnazjach 89 godzin szkoleń z zakresu zapobiegania agresji uczniów, zapobiegania cyberprzemocy, zachowań agresywnych, sytuacji kryzysowych oraz mechanizmów uzależnień w odniesieniu do norm społecznych i wartości.

Logo MEN
 • Typ projektu:

  Regionalny, edukacyjny

 • Zakres działań:

  Stworzenie multimedialnych zasobów edukacyjnych

 • Daty:

  2015 r.


W 2015 roku wykonaliśmy 343 zasoby do multimedialnego Portalu Wiedzy o Regionie na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej. Celem projektu było dostarczenie treści edukacyjnych o charakterze regionalnym, przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów wszystkich 670 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Nasze zasoby multimedialne zostały przygotowane przez zespół edukatorów, nauczycieli i dydaktyków dla poziomu szkoły podstawowej i pełnią rolę informacyjno-edukacyjną. W ramach tego zadania nasza firma przygotowała 343 pełne zasoby edukacyjne dla ww. placówek w tym: filmy, animacje, zabawy interaktywne, materiały merytoryczne, pokazy slajdów, gry.

edupolis.pl - logo Województwo kuj-pom - logo YDP - logo Made in Media - logo

Przykładowe realizacje - sprawdź
 • Typ projektu:

  Ogólnopolski, edukacja IT

 • Zakres działań:

  Współautorstwo Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży IT

 • Daty:

  2015 r.

W roku 2015 zostaliśmy współautorami Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży IT opracowanej na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Na jej podstawie opracowano 5 pierwszych ram: bankową IT, telekomunikacji, sportu oraz turystyki. „Sektorowa Rama Kwalifikacyjna” zawiera opis umiejętności, wiedzy i kompetencji, ważnych dla pracowników branż, powiązanych z Polską Ramą Kwalifikacji.

IBE logo
 • Typ projektu

  Regionalny, edukacyjny

 • Zakres działań

  Szkolenia dla nauczycieli

 • Daty:

  2015 r.


W roku 2014 i w 2015 w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński” grupa naszych specjalistów i ekspertów przeszkoliła łącznie 1300 nauczycieli z 64 Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Techników i Liceów, m.in. w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowych technik uczenia się oraz zwiększania motywacji uczniów do nauki.

Logo ORE