Kursy e-learningowe dla Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej POMERANIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs  Kompetencje w szkolnictwie wyższym - konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Eduexpert podwykonawca w ramach projektu pn. „Kursy e-learningowe dla studentów PWSH POMERANIA jako dodatkowy element procesu kształcenia” wykonał 6 kursów e-learningowych:

  • Coaching jako narzędzie uwalniania kreatywnego potencjału
  • Komunikacja interpersonalna
  • Co robić kiedy nam się nie chce? – o skutecznych sposobach motywowania siebie i organizacji czasu
  • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  • Warsztat kreatywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji
  • Warsztaty twórczego radzenia sobie ze stresem

http://www.pomeraniachojnice.edu.pl/mooc/, https://navoica.pl/courses/course-v1:Powszechna_Wyzsza_Szkola_Humanistyczna_Pomerania+POM_002+2021_1/about

Okres realizacji: od 2019-07-01 do 2021-06-30

Powrót do blogu