• Typ projektu

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Edukacja (Komponent III), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  01.01.2022 – 31.08.2023 r.

 • Wartość projektu

  117 000 Euro

Techniczne opracowanie treści e-learningowych, multimediów, otwartych zasobów edukacyjnych i wytycznych dla Izby Przemysłowo-Handlowo Ziemi Radomskiej

Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości.

więcej • Typ projektu

  Programu Edukacja (Komponent IV), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  2020 – 2022

 • Wartość projektu

  127 823 EUR

Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja

Celem głównym projektu jest opracowanie 3 innowacyjnych gier dla dzieci młodzieży z elementami grywalizacji i game-based-learning.

więcej • Typ projektu

  Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską i Turecką Narodową Agencję (TNA) w ramach programu Erasmus+

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  1.06. 2021 – 31.05.2023

 • Wartość projektu

  124 385 EUR

Techniczne opracowanie treści e-learningowych dla Sustainable Textile Education (Vir2TEX)

Celem projektu jest zintegrowanie technologii z kursami, aby zaangażować uczniów w doświadczenia edukacyjne, niezależnie od tego, czy uczą się w klasie, czy zdalnie. Projekt bada potencjał wirtualnej rzeczywistości (VR) w pogłębianiu zrozumienia i zwiększaniu zaangażowania uczniów poprzez eliminację ekranu i umieszczenie uczniów w rzeczywistych sytuacjach dzięki wykorzystaniu wideo VR 360.

więcej • Typ projektu

  Kursy e-learningowe dla studentów PWSH POMERANIA jako dodatkowy element procesu kształcenia nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-W014/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 2019-07-01 do 2021-06-30

 • Wartość projektu

  559 500,00 zł

Kursy e-learningowe dla Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej POMERANIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs Kompetencje w szkolnictwie wyższym - konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

więcej • Typ projektu

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 • Zakres działań

  Edukacyjny

 • Data:

  od 02.09.2019 r. do 30.11.2021 r.

 • Wartość projektu

  432 591,25 zł

Kursy e-learningowe dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs Kompetencje w szkolnictwie wyższym - konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

więcej


 • Typ projektu

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 • Zakres działań

  Edukacyjny

Kursy e-learningowe dla Akademii Sztuki Wojennej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs Kompetencje w szkolnictwie wyższym - konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

więcej