Techniczne opracowanie treści e-learningowych dla Sustainable Textile Education (Vir2TEX)

Celem projektu jest zintegrowanie technologii z kursami, aby zaangażować uczniów w doświadczenia edukacyjne, niezależnie od tego, czy uczą się w klasie, czy zdalnie. Projekt bada potencjał wirtualnej rzeczywistości (VR) w pogłębianiu zrozumienia i zwiększaniu zaangażowania uczniów poprzez eliminację ekranu i umieszczenie uczniów w rzeczywistych sytuacjach dzięki wykorzystaniu wideo VR 360.

Eduexpert jest odpowiedzialny za techniczne opracowanie treści e-learningowych, multimediów, otwartych zasobów edukacyjnych i wytycznych, nowych materiałów dydaktycznych  na temat produkcji tekstyliów na etapach produkcji tekstyliów, od włókien po odzież.

okres realizacji: 1.06. 2021 – 31.05.2023

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską i Turecką Narodową Agencję (TNA) w ramach programu Erasmus+

https://vir2tex.yasar.edu.tr/pl/about/

 Partner projektu : 

Powrót do blogu