Projekty EU

Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości – projekty edukacyjne młodzieży

Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Sektor: Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży...

Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości – projekty edukacyjne młodzieży

Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Sektor: Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży...

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński

W roku 2014 i w 2015 w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych „Bezpośrednie wsparcie...

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński

W roku 2014 i w 2015 w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych „Bezpośrednie wsparcie...

Sektorowa Rama Kwalifikacyjna

W roku 2015 zostaliśmy współautorami Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży IT opracowanej na zlecenie Instytutu...

Sektorowa Rama Kwalifikacyjna

W roku 2015 zostaliśmy współautorami Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży IT opracowanej na zlecenie Instytutu...

Stworzenie multimedialnych zasobów edukacyjnych

W 2015 roku wykonaliśmy 343 zasoby do multimedialnego Portalu Wiedzy o Regionie na Kujawsko-Pomorskiej Platformie...

Stworzenie multimedialnych zasobów edukacyjnych

W 2015 roku wykonaliśmy 343 zasoby do multimedialnego Portalu Wiedzy o Regionie na Kujawsko-Pomorskiej Platformie...

Szkolenia „Strategia bezpieczeństwa dla ucznia”, w ramach rządowego programu „Bezpieczna szkoła” na terenie województwa wielkopolskiego

Z końcem grudnia 2015 zakończyliśmy projekt w ramach którego realizowaliśmy szkolenia „Strategia bezpieczeństwa dla ucznia”,...

Szkolenia „Strategia bezpieczeństwa dla ucznia”, w ramach rządowego programu „Bezpieczna szkoła” na terenie województwa wielkopolskiego

Z końcem grudnia 2015 zakończyliśmy projekt w ramach którego realizowaliśmy szkolenia „Strategia bezpieczeństwa dla ucznia”,...

"Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej”

"Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” to program multimedialny zawierający opis i bazę metodyczną do 12 projektów...

"Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej”

"Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” to program multimedialny zawierający opis i bazę metodyczną do 12 projektów...

"Matematyka bez reszty" oraz "Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej"

Po wielu miesiącach przygotowań i procesu produkcji prezentujemy Państwu najnowsze produkty multimedialne naszego wydawnictwa: "Matematyka...

"Matematyka bez reszty" oraz "Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej"

Po wielu miesiącach przygotowań i procesu produkcji prezentujemy Państwu najnowsze produkty multimedialne naszego wydawnictwa: "Matematyka...

Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości

Projekt zakłada opracowanie publikacji elektronicznej polsko-ukraińskiej w postaci gry interaktywnej opracowanej merytorycznie przez młodzież obu...

Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości

Projekt zakłada opracowanie publikacji elektronicznej polsko-ukraińskiej w postaci gry interaktywnej opracowanej merytorycznie przez młodzież obu...

Wybieram świadomie - nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery

Wybieram świadomie - nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery. Młodzieży szkolnej potrzebna jest wiedza, która pozwoli...

Wybieram świadomie - nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery

Wybieram świadomie - nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery. Młodzieży szkolnej potrzebna jest wiedza, która pozwoli...

„Metoda projektu w edukacji przedszkolnej”

 „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” to program multimedialny w pełni przystosowany do pracy z dziećmi w...

„Metoda projektu w edukacji przedszkolnej”

 „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” to program multimedialny w pełni przystosowany do pracy z dziećmi w...

„Matematyka bez reszty pierwsze kroki”

„Matematyka bez reszty pierwsze kroki” to multimedialny produkt edukacyjny dla placówek przedszkolnych, przeznaczony do wprowadzania zagadnień...

„Matematyka bez reszty pierwsze kroki”

„Matematyka bez reszty pierwsze kroki” to multimedialny produkt edukacyjny dla placówek przedszkolnych, przeznaczony do wprowadzania zagadnień...

E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grup zawodów leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grup zawodów leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

E-zasoby w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (III) grup zawodów skórzano-obuwniczych oraz włókienniczo-odzieżowych

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów ekonomiczno-administracyjno-biurowych oraz transportowo-spedycyjno-logistycznych

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

E-zasoby w obszarze administracyjno-usługowym (II) grup zawodów ekonomiczno-administracyjno-biurowych oraz transportowo-spedycyjno-logistycznych

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

E-materiały dydaktyczne dotyczące kształcenia ogólnego dla grupy nr 4

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

E-materiały dydaktyczne dotyczące kształcenia ogólnego dla grupy nr 4

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Projekt CLIL-VE

Projekt będzie poświęcony poprawie kompetencji językowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wdrożenie modelu...

Projekt CLIL-VE

Projekt będzie poświęcony poprawie kompetencji językowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wdrożenie modelu...

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

TYP PROJEKTU Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES...

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

TYP PROJEKTU Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES...

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

TYP PROJEKTU Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES...

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

TYP PROJEKTU Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES...

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

 Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

 Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnych multimedialnych pakietów edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentów

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w...

Opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnych multimedialnych pakietów edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentów

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w...

Strategia internacjonalizacji firmy Eduexpert sp. z o.o.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w...

Strategia internacjonalizacji firmy Eduexpert sp. z o.o.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w...

Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej pozwoli wykorzystać...

Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej pozwoli wykorzystać...

Rozwój działalności eksportowej produktu "Maths in use - first steps" na rynkach zagranicznych

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw...

Rozwój działalności eksportowej produktu "Maths in use - first steps" na rynkach zagranicznych

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw...

Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar I

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe...

Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar I

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe...

Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar IV

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe...

Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar IV

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe...

Pomerania uczelnia dostępna

Celem głównym projektu jest wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z...

Pomerania uczelnia dostępna

Celem głównym projektu jest wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z...

Projekt Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja

Celem głównym projektu jest opracowanie 3 innowacyjnych gier dla dzieci młodzieży z elementami grywalizacji i...

Projekt Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja

Celem głównym projektu jest opracowanie 3 innowacyjnych gier dla dzieci młodzieży z elementami grywalizacji i...

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru II: Przedmioty humanistyczne i artystyczne

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru II: Przedmioty humanistyczne i artystyczne

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru III: Przedmioty matematyczne

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru III: Przedmioty matematyczne

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru IV: Przedmioty przyrodnicze

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru IV: Przedmioty przyrodnicze

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru V: Języki obce nowożytne II etap edukacyjny

 Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru V: Języki obce nowożytne II etap edukacyjny

 Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru VI: Języki obce nowożytne III etap edukacyjny

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru VI: Języki obce nowożytne III etap edukacyjny

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki...

Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i leśnej.

 Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 72 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od...

Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i leśnej.

 Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 72 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od...

Opracowanie i aktualizacja e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej – obszar VI

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023, 222 e-materiałów dydaktycznych z...

Opracowanie i aktualizacja e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej – obszar VI

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023, 222 e-materiałów dydaktycznych z...

E-materiały do kształcenia zawodowego: obszar III – e-materiały dla branży: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej

 Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 34 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od...

E-materiały do kształcenia zawodowego: obszar III – e-materiały dla branży: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej

 Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 34 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od...

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – biologia, przyroda, chemia i geografia

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów...

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – biologia, przyroda, chemia i geografia

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów...

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i...

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i...

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów...

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów...

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) - obszar V

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.03.2021 do 30.06.2023, 400 e-materiałów dydaktycznych z języka...

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) - obszar V

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.03.2021 do 30.06.2023, 400 e-materiałów dydaktycznych z języka...

Profesjonalizacja Psychologiczna Kadry Nauczycielskiej

Celem projektu jest wypracowanie modelowego systemu wsparcia psychologicznego oraz rozwoju zawodowego w tym zakresie dla...

Profesjonalizacja Psychologiczna Kadry Nauczycielskiej

Celem projektu jest wypracowanie modelowego systemu wsparcia psychologicznego oraz rozwoju zawodowego w tym zakresie dla...

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży opieki zdrowotnej OBSZAR VIII

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w...

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży opieki zdrowotnej OBSZAR VIII

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w...

Cyfrowe materiały edukacyjne dla zrównoważonej edukacji tekstylnej

Celem projektu jest zintegrowanie technologii z kursami, aby zaangażować uczniów w doświadczenia edukacyjne, niezależnie od...

Cyfrowe materiały edukacyjne dla zrównoważonej edukacji tekstylnej

Celem projektu jest zintegrowanie technologii z kursami, aby zaangażować uczniów w doświadczenia edukacyjne, niezależnie od...

Aktywna kobieta – modelowe rozwiązania w zakresie przygotowania do pracy zdalnej

Głównym celem projektu jest aktywizacja kobiet poprzez wskazanie im modelowych rozwiązań w zakresie przygotowania do...

Aktywna kobieta – modelowe rozwiązania w zakresie przygotowania do pracy zdalnej

Głównym celem projektu jest aktywizacja kobiet poprzez wskazanie im modelowych rozwiązań w zakresie przygotowania do...

Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego...

Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego...

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży rybackiej i branży transportu wodnego OBSZAR X

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w...

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży rybackiej i branży transportu wodnego OBSZAR X

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2023 dodatkowych umiejętności zawodowych w...

Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego...

Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego...