Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs  Kompetencje w szkolnictwie wyższym - konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Eduexpert podwykonawca w ramach projektu pn. „Kompetencje studentów Akademii Sztuki Wojennej - opracowanie i realizacja edukacyjnych kursów e-learningowych” wykonał 5 kursów e-learningowych:

  • Kurs Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym,
  • Kurs Założenia do metodyki przygotowania pracy dyplomowej i magisterskiej,
  • Kurs logistyki w oparciu o wybrane moduły systemu SAP ERP,
  • Kurs z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej,
  • Kurs Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego.

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/articles/aktualnosci-2/2020-08-101-mooc-studentow-akademii-sztuki-wojennej/pdf/


https://www.navoica.pl/courses

Powrót do blogu