Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs  Kompetencje w szkolnictwie wyższym - konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Eduexpert podwykonawca w ramach projektu pn. „Kompetencje dla centrów
obsługi biznesu” wykonał 3 kursy e-learningowe:

  • "Proffesional managment" w centrach obsługi biznesu
  • Obsługa logistyczna w centrach biznesowych
  • Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji

https://www.gov.pl/web/ncbr/kompetencje-dla-centrow-obslugi-biznesu

https://navoica.pl/courses/course-v1:UTH_Rad+UTH_Rad_002+2020_1/about

 

Powrót do blogu