Eduexpert

Multimedialne wydawnictwo edukacyjne oferujące interaktywne narzędzia i zasoby wspierające proces uczenia się. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, dostarczamy kompleksowe rozwiązania edukacyjne, obejmujące różne dziedziny nauki i grupy wiekowe.

See more
wizja

Vision

We strive to create a global learning community where every student has the opportunity to develop their potential in a way that is tailored to their needs.

misja

Mission

We support student development through innovative interactive tools that enable active engagement in the learning process.

cele

Goal

Our goal is to meet the diverse needs of students and teachers by creating comprehensive educational solutions that integrate modern technologies, visualizations and interaction.

Nagrody i wyróżnienia

Partnerzy