Aktywna kobieta – modelowe rozwiązania w zakresie przygotowania do pracy zdalnej

Głównym celem projektu jest aktywizacja kobiet poprzez wskazanie im modelowych rozwiązań w zakresie przygotowania do pracy zdalnej w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2023 r. Poprzez wsparcie w postaci szkoleń e-learningowych, webinarów oraz przygotowanie samouczka do nauki pracy zdalnej – poradnika praktycznego z lektorem przez partnerów z Polski, Cypru, Rumunii i Turcji.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

01.04.2021-30.06.2023 r.

Aktywna kobieta – modelowe rozwiązania w zakresie przygotowania do pracy zdalnej

Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Sektor: Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

Lider projektu:

Eduexpert sp. z o.o.

Partnerzy:

Editc Limited – Cypr

Alanya Hamdullah Emin Pasa Universitesi -Turcja

UNIVERSITATEA DIN PITESTI -Rumunia

Elektroszkolenia Sp. z o.o. – Polska

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja kobiet poprzez wskazanie im modelowych rozwiązań w zakresie przygotowania do pracy zdalnej w okresie od 01.04.2021-30.06.2023 r. Poprzez wsparcie w postaci szkoleń e-learningowych, webinarów oraz przygotowanie samouczka do nauki pracy zdalnej – poradnika praktycznego z lektorem przez partnerów z Polski, Cypru, Rumunii i Turcji.

Projekt dedykowany jest dla kobiet chcących wrócić na zmieniony pandemia Covid -19 rynek pracy. Działania podejmowane w ramach projektu będą odbywały się przy uczestnictwie ekspertów i praktyków z wykorzystaniem nowych multimediów.

Strona projektu:

http://active.woman.edufakty.pl/

 

 „Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Międzynarodowe spotkania projektowe:

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe – Inauguracja projektu w Polsce

Międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Polsce – u lidera projektu Eduexpert Sp. z o.o. w czerwcu 2021 . Podczas spotkania odbyły się warsztaty dot. wymiany doświadczeń, informacji, zebranych materiałów oraz część organizacyjna poświęcona planowaniu kolejnych działań w projekcie, analizie postępu finansowego i rzeczowego, monitoringu i ewaluacji realizowanych prac.

Najbliższe spotkanie projektowe odbędzie się we wrześniu w Turcji. Celem spotkania będzie monitoring wypracowanych rezultatów, ich weryfikacja i ocena.

Rezultaty projektu:

Trwa realizacja 3 kursów e-learningowych:

obsługa komputera, umiejętność pracy z oprogramowaniem do pracy zdalnej;

nauka programów specjalistycznych na przykładzie programów księgowych i kadrowych;

nauka języka angielskiego ukierunkowana na język specjalistyczny w ramach programów specjalistycznych komputerowych (najpopularniejsze zwroty w zakresie specjalistycznego słownictwa programów komputerowych) konsultacje ich zawartości z ekspertami projektu (wykładowcami, psychologami ekspertami), tłumaczenie treści na języki partnerstw.

Wszystkie kursy projektowane są w taki sposób, aby wesprzeć kobiety w codziennej pracy zdalnej. Ich uniwersalny charakter będzie pozwał na dotarcie do kobiet w różnym wieku, zawodzie czy umiejętnościach pracy z komputerem.

Przygotowując się do realizacji kursów e-learningowych w każdym kraju partnerstwa zorganizowaliśmy warsztaty z kobietami i ekspertami merytorycznymi . Podczas spotkań zostały wypracowane modelowe systemy wsparcia dla kobiet powracających na rynek pracy. W trakcie warsztatów opracowane zostały założenia/propozycje do kursów multimedialnych. Opracowano zawartości merytorycznej poszczególnych modułów szkoleń zgodnej ze zdiagnozowanymi i uszczegółowionymi potrzebami szkoleniowymi.

Powrót do blogu