Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński

W roku 2014 i w 2015 w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński” grupa naszych specjalistów i ekspertów przeszkoliła łącznie 1300 nauczycieli z 64 Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Techników i Liceów, m.in. w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowych technik uczenia się oraz zwiększania motywacji uczniów do nauki.

TYP PROJEKTU

Regionalny, edukacyjny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Szkolenia dla nauczycieli

DATY

2015 r.

 

Powrót do blogu