Pomerania uczelnia dostępna

Celem głównym projektu jest wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności i podniesienie jakości nauczania osób z niepełnosprawnościami przez 1 szkołę wyższą, tj. Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną "Pomerania", w okresie do 31.10.2023 r.

TYP PROJEKTU

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

01.01.2020 - 31.10.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

2 034 684,00 zł

Oś priorytetowa III:III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych

Celem głównym projektu jest wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności i podniesienie jakości nauczania osób z niepełnosprawnościami przez 1 szkołę wyższą, tj. Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną ,,Pomerania”, w okresie do 31.10.2023 r.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 034 684,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2020 - 31.10.2023

Nazwa Beneficjenta:

  • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” Chojnice
  • Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”
Powrót do blogu