Profesjonalizacja Psychologiczna Kadry Nauczycielskiej

Celem projektu jest wypracowanie modelowego systemu wsparcia psychologicznego oraz rozwoju zawodowego w tym zakresie dla nauczycieli w okresie od 01.12.2020 do 30.04.2023 przez partnerów z Polski, Słowacji i Cypru. Projekt dedykowany jest dla nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

01.12.2020 – 30.04.2023

Akcja:

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Sektor:

Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

Cel projektu:

Wypracowanie modelowego systemu wsparcia psychologicznego oraz rozwoju zawodowego w tym zakresie dla nauczycieli w okresie od 01.12.2020 do 30.04.2023 przez partnerów z Polski, Słowacji i Cypru. Projekt dedykowany jest dla nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Powstałe materiały oraz szkolenia elearningowe zostaną przetłumaczone na języki poszczególnych partnerów. Językiem komunikacji i głównie obowiązującym w projekcie będzie język angielski. Głównym działaniem w projekcie jest opracowanie 7 innowacyjnych kursów e-learningowych z zakresu: psychologii stresu.

W ramach działań w projekcie eksperci opracują:
– kursy e-learningowe,
– szkolenia warsztatowe dla nauczycieli,
– cyfrowy poradnik metodyczny on -line wraz z obudową (scenariusze, animacje, ćwiczenia interaktywne),
– cyfrowy raport dobrych praktyk.

Działania podejmowane w ramach projektu będą odbywały się przy uczestnictwie ekspertów i praktyków z wykorzystaniem nowych multimediów.

Lider projektu:

Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego – Polska

Partnerzy:

Eduexpert Sp. z o.o. – Polska

Editc Limited – Cypr

Katolicka Univerzita v Ruzomberku – Słowacja

Czas realizacji:

01.12.2020 – 30.04.2023

 

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

 

Powrót do blogu