Projekt CLIL-VE

Projekt będzie poświęcony poprawie kompetencji językowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wdrożenie modelu CLIL-VET i jego dalszej oceny. Ponadto w procesie szkolenia nauczycieli szkół zawodowych rozszerzone zostaną otwarte zasoby edukacyjne (OER), a dostęp do nich będzie promowany, a tym samym wspierane będzie nauczanie oparte na ICT. Projekt ma na celu przede wszystkim wspieranie promocji wysokiej jakości edukacji językowej w szkołach zawodowych. Celem jest promowanie poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wprowadzenie elementów zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego do szkół zawodowych.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

do 30.04.2020 r.

Partnerzy:

 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu (Polska)
 • Universitatea din Pitesti w Pitesti (Rumunia)
 • Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • IES Puertas del Campo w Ceuta (Hiszpania)

  Cel projektu:

  Projekt ma na celu przede wszystkim wspieranie promocji wysokiej jakości edukacji językowej w szkołach zawodowych. Celem jest promowanie poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wprowadzenie elementów zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego do szkół zawodowych.

  Czas realizacji:

  do 30.04.2020 r.

  Opis:

  Projekt będzie poświęcony poprawie kompetencji językowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wdrożenie modelu CLIL-VET i jego dalszej oceny. Ponadto w procesie szkolenia nauczycieli szkół zawodowych rozszerzone zostaną otwarte zasoby edukacyjne (OER), a dostęp do nich będzie promowany, a tym samym wspierane będzie nauczanie oparte na ICT.

  Strona projektu: www.clil-vet.eu/

  „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

   

   

  Powrót do blogu