Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego w obszarze branż: górniczo-wiertniczej i metalurgicznej, w oparciu o multimedialne e-materiały dydaktyczne stworzone w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2023., udostępnione na ogólnopolskim, dostępnym bezpłatnie portalu epodreczniki.pl.

TYP PROJEKTU

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.01.2021 do 30.06.2023

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

11 045 419,00 PLN

„Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3056/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego w obszarze branż: górniczo-wiertniczej i metalurgicznej, w oparciu o multimedialne e-materiały dydaktyczne stworzone w okresie od I 2021 do VI 2023, udostępnione na ogólnopolskim, dostępnym bezpłatnie portalu epodreczniki.pl.

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący

Contentplus.pl Sp. z o.o. – Partner 1

EDUEXPERT Sp. z o.o.– Partner 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji – Partner 3

 

Powrót do blogu