Szkolenia „Strategia bezpieczeństwa dla ucznia”, w ramach rządowego programu „Bezpieczna szkoła” na terenie województwa wielkopolskiego

Z końcem grudnia 2015 zakończyliśmy projekt w ramach którego realizowaliśmy szkolenia „Strategia bezpieczeństwa dla ucznia”, w ramach rządowego programu „Bezpieczna szkoła” na terenie województwa wielkopolskiego. Przeprowadziliśmy w 3 gimnazjach 89 godzin szkoleń z zakresu zapobiegania agresji uczniów, zapobiegania cyberprzemocy, zachowań agresywnych, sytuacji kryzysowych oraz mechanizmów uzależnień w odniesieniu do norm społecznych i wartości.

TYP PROJEKTU

Regionalny, edukacyjny

ZAKRES DZIAŁAŃ

Szkolenia

DATA

2015 r.

 

Powrót do blogu