Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (w podziale na 3 części)”. Znak sprawy: IBE/46/2018- część 3 Przemysł mody

Pilotaż Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Mody miał na celu zweryfikowanie realnych i potencjalnych korzyści oraz barier związanych z procesem implementacji SRK PM w branży. Zgromadzone w ramach realizacji pilotażu informacje przyczyniły się do opracowania rekomendacji w zakresie możliwości w przyszłości wdrożenia ramy sektorowej w kolejnych firmach i przedsiębiorstwach.

Rama kwalifikacji dla sektora mody - raport końcowy
Rama kwalifikacji dla sektora mody - raport końcowy (wersja do druku)

TYP PROJEKTU

Sektorowe ramy kwalifikacyjne

ZAKRES DZIAŁAŃ

Pilotażowe wdrożenie sektorowej ramy kwalifikacyjnej dla sektora przemysłu mody w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych

DATA

01.02.2019-31.08.2019

Powrót do blogu