SPE

Multimedia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Z myślą o uczniach ze SPE, podczas tworzenia programów multimedialnych, uwzględniliśmy elementy takie, jak:  szata...

Multimedia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Z myślą o uczniach ze SPE, podczas tworzenia programów multimedialnych, uwzględniliśmy elementy takie, jak:  szata...