Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

TYP PROJEKTU

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

01.02.2017 - 31.10.2018

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez trzy podmioty:

 • Eduexpert sp. z o.o.
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
 • FUNMEDIA sp. z o.o.

  Cel projektu:

  Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest opracowanie 5 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze administracyjno-usługowym w dwóch grupach zawodów: skórzano-obuwniczym oraz włókienniczo-odzieżowym. Wszystkie e-zasoby zostaną opracowane w języku angielskim.
  Powstałe materiały będą skierowane do szkół i placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących, bezpośrednio do nauczycieli języka obcego i uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

  Czas realizacji:

  01.02.2017- 31.10.2018

  Wartość projektu:

  791 137,50 zł

  Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

  666 770,68 zł

  Zapytania cenowe:

  Gry

  04-04-2017
  Zapytanie cenowe – gry

  Fotografia

  04-04-2017
  Zapytanie cenowe – fotografia

  „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

   

  Powrót do blogu