Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

TYP PROJEKTU

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

01.02.2017 -31.10.2018

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez trzy podmioty:

  • Eduexpert sp. z o.o.
  • Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  • FUNMEDIA sp. z o.o.

Cel projektu:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest opracowanie 10 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym. W ramach 10 e-zasobów opracowanych zostanie 68 e-modułów w języku angielskim.

Czas realizacji:

01.02.2017- 31.10.2018

Wartość projektu:

1 495 440,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

1 260 356, 83 zł

Zapytania cenowe:

Grafika

18-08-2017
Zapytanie cenowe – grafika

Ćwiczenia sprawdzające

26-06-2017
Zapytanie cenowe – ćwiczenia sprawdzające

Sekwencje audio-wideo


11.05.2017
Zapytanie cenowe – sekwencje audio-wideo

Gry

04-04-2017
Zapytanie cenowe – gry

Fotografia

04-04-2017
Zapytanie cenowe – fotografia

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

 

Powrót do blogu