"Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” to program multimedialny zawierający opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy w każdej części. Poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę dydaktyczną pozwala swobodnie realizować założenia podstawy programowej. Obsługa programu jest intuicyjna. Wszystkie elementy zaprojektowane są tak, aby ułatwić nauczycielowi pracę. Elementy aktywne w grach są zawsze na wysokości dostępnej dla dziecka – nie wymagają pomocy ze strony nauczyciela. Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy - do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe. 

TYP DZIAŁALNOŚCI

Wydawnicza

ZAKRES DZIAŁAŃ

Wydanie produktów multimedialnych

DATA

2016 r.

 

 

Partner technologiczny

Powrót do blogu