Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 57 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 220 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od 01.01.2020 do 31.01.2022 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

TYP PROJEKTU

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

od 01.01.2020 do 31.01.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 990 920,00 zł

„Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie 57 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz 220 programów kursów umiejętności zawodowych (kuz) w okresie od od 01.01.2020 do 31.01.2022 przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego dla obszaru IV obejmującego branże:

 1. Branża chemiczna
 2. Branża ceramiczno-szklarska
 3. Branża budowlana
 4. Branża spedycyjno-logistyczna
 5. Branża transportu lotniczego
 6. Branża transportu drogowego
 7. Branża transportu kolejowego
 8. Branża transportu wodnego

  Grupa docelowa:

  • Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,
  • Placówki kształcenia ustawicznego,
  • Organy je prowadzące,
  • Kadra szkół i placówek.

   Działania w projekcie

   • Udzielenie 57 grantów,
   • Opracowanie 57 modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 220 programów kursów umiejętności zawodowych,
   • Ocena programów przez ekspertów wskazanych przez IP,
   • Publikacja opracowanych programów.

    Terminy naborów:

    • Nabór I: 29.04.2020 – 15.05.2020

    Wyniki naboru I:

    Wyniki oceny formalnej

    Wyniki oceny merytorycznej

    • Nabór II: 25.05.2020 – 12.06.2020

    Wyniki oceny formalnej

    Wyniki oceny merytorycznej

    • Nabór III: 06.07.2020 – 31.07.2020

    Wyniki oceny formalnej

    Wyniki oceny merytorycznej

    • Nabór IV: 10.09.2020-09.10.2020

    Wyniki oceny formalnej

    Wyniki oceny merytorycznej

    • Nabór uzupełniający: 06.11.2020-13.11.2020

    Wyniki oceny formalnej

    Wyniki oceny merytorycznej

    Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 990 920,00 zł

    Okres realizacji: od 01.01.2020 do 31.01.2022

    Nazwa Beneficjenta:

    • Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń
    • Politechnika Łódzka
    • Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
    Załączniki do pobrania:

     Obszar IV:

     – Regulamin Przedsięwzięcia Grantowego
     – Wniosek o udzielenie grantu
     – Załącznik nr 1 do wniosku
     – Załącznik nr 2 do wniosku
     – Załącznik nr 3 do wniosku
     – Załącznik nr 4 do wniosku
     – Załącznik nr 5 do wniosku
     – Załącznik nr 8 do wniosku
     – Załącznik nr 10 – Metodologia_opracowania_programów_nauczania
     – lista kwalifikacji

     „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

      

      

      

     Powrót do blogu