Celem głównym projektu jest opracowanie 3 innowacyjnych gier dla dzieci młodzieży z elementami grywalizacji i game-based-learning. Gry edukacyjne będą bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym szkołom do samodzielnego wydruku z ogólnodostępnej strony internetowej.

TYP PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Programu Edukacja (Komponent IV), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

ZAKRES DZIAŁAŃ

Edukacyjny

DATA

01.08.2020-01.06.2022 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

127 823 euro

Projekt Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja

Celem głównym projektu jest opracowanie 3 innowacyjnych gier dla dzieci młodzieży z elementami grywalizacji i game-based-learning. Gry edukacyjne będą bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym szkołom do samodzielnego wydruku z ogólnodostępnej strony internetowej.

Numer wniosku o dofinansowanie: EOG/19/K4/W/0043W0080
Okres realizacji: 01.08.2020-01.06.2022 r.
Kwota dofinansowania: 127823 EURO
Źródło finansowania: projekt realizowany jest w ramach Programu Edukacja (Komponent IV), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021


Operator programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Strona projektu:

Projekt Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja

Pobierz gry tutaj:

https://grywszkole.com/

Partnerzy:

 

O partnerach:

Partner wiodący – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Progresfera przy firmie AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. działa od 2011 roku. Specjaliści z ośrodka prowadzą szkolenia, warsztaty i konferencje dla nauczycieli i uczniów. Ośrodek przeszkolił ponad 2.000 nauczycieli, dzięki czemu współpracuje z licznymi szkołami z Wielkopolski. Realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.:„Nauczyciel XXI wieku” ; „Kształcimy dla przyszłości. Podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szelejewie” .

Nord University zajmuje się tworzeniem programów edukacyjnych i badań ze szczególnym naciskiem na (między innymi) edukację. Wydział Nauk Społecznych jest jednym z największych norweskich ośrodków edukacji i badań w swojej dziedzinie. Kluczową osobą zaangażowaną w projekt jest Robin Isfold Munkvold, profesor nadzwyczajny w dziedzinie technologii informatycznych. Robin od 15 lat uczy i prowadzi badania w dziedzinie technologii informatycznych, rozwoju oprogramowania i gier cyfrowych. Opublikował wiele międzynarodowych artykułów na ten temat i był kierownikiem projektów związanych z grami i nauką. Robin współtworzy i rozwija m.in. portal z grami edukacyjnymi dla szkół, jest też częścią grupy zarządzającej Centre for Excellent IT-education.

Eduexpert realizuje projekty edukacyjne i szkoleniowe od 2010. Firma wyspecjalizowała się w produkcji edukacyjnych materiałów cyfrowych, o wysokiej jakości. W ostatnich latach firma wyprodukowała kilkaset materiałów filmowych, animacji oraz cyfrowych treści spełniających standard WCAG 2.0, specjalne moduły treści dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i średnim. Firma realizuje z sukcesem projekty finansowane z dotacji unijnych, funduszy norweskich, jak i na zlecenie MEN. Zespół firmy składa się ze specjalistów merytorycznych, grafików, programistów, redaktorów treści i szerokiego grona osób współpracujących w zakresie tworzenia nowoczesnych e-materiałów wykorzystywanych przez młodzież i dorosłych.

Operator projektu:

 

 

Powrót do blogu